Rehabilitacja Wałbrzych

Rekonstrukcja ACL, PCK kolano, WałbrzychWIZYTY DOMOWE WAŁBRZYCH 

 

 

Rehabilitacja Wałbrzych

 

Rehabilitacja Wałbrzych

Rehabilitacja Wałbrzych

Rehabilitacja Wałbrzych

Kinetic control

 

Zastosowanie:

- zmniejsza ryzyko kontuzji
- zmniejsza bóle kregosłupa
- poprawa wyników sportowych
- aktywizacja mięśni głębokich stabilizujących kregosłup

 

 

Kinetic Control stanowi kliniczną ocenę, diagnostykę oraz leczenie dysfunkcji narządu ruchu. Obecne badania kliniczne z zakresu fizjologii, funkcjonalnej anatomii oraz biomechaniki potwierdzają skuteczność stosowanych technik terapeutycznych. Środowisko fizjoterapii w pełni akceptuje funkcjonalną klasyfikację mięśni na stabilizuące lokalnie oraz globalnie, gdzie dodatkowo wyodrębnione zostały stuktury jednostawowe oraz wielostawowe. Wykorzystanie nowoczesnych form terapii manualnej czy też innych metod fizjoterapeutycznych stanowią integralną cześć koncepcji Kinetic Control. System ten stanowi podstawowe narzędzie pracy w nowoczesnej fizjoterapii, którego celem jest pomoc fizjoterapeutom w identyfikowaniu i rozumieniu mechanizów, które bezpośrednio odpowiadają za dysfunkcjię ruchu i jego patologię. Dzięki funkcjonalnej diagnostyce i klinicznemu rozumowaniu każdy terapeuta jest w stanie stworzyć specjalistyczny program rehabilitacji.